ปัญหาของ hotmail


ผมใช้หน้าจอ 800*600 ดูไม่ได้เลย hotmail อันใหม่นี้ แก้ยังไงให้เหมือนเดิมดี
แบบเดิมเร็วกว่าด้วย เซ็ง ไม่อยากใช้เลย …

โอ แม่เจ้า หมอดู…

เหมือนจะยกเลิกกลับไปใช้แบบเก่าไม่ได้นะ ( หรือผมหาไม่เจอเองก็ไม่รู้)

เพราะตอนมันเปลี่ยนมาแบบใหม่ แค่แจ้ง เฉยๆว่า มีการเปลี่ยนแปลง

กล่องขาเข้าของคุณมีรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย
ไม่ มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย คล้ายกับห้องที่ทาสีใหม่มากกว่าการปรับโฉมบ้านใหม่ ข้อความและผู้ติดต่อทั้งหมดของคุณยังคงอยู่เสมอ เราเพียงแต่ทำการปรับปรุงบางอย่างกับ Hotmail ตามคำติชมจากลูกค้าเช่นคุณ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คุณจะเห็น:

ใช้ Firefox แล้ว install Adblock Plus

ผมใช้ Firefox แล้วช้ากว่า IE อีก …

ยังใช้แบบเก่าอยู่.