ช่วยหน่อยครับHorde บน plesk7.5.4 อ่านภาษาไทยไม่ได้

Horde บน plesk7.5.4 อ่านภาษาไทยไม่ได้

แต่ระบบมี ให้เลือก ภาษาไทย แต่พอเลือกแล้วเมนูทุกอย่างเป็นภาษาไทยแล้ว แต่ email ที่อยู่ใน inbox อ่านภาษาไทยไม่ได้ ใครเคยเจอปัญหาแบบนี้รบกวนบอกวิธีแก้ด้วยครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ของผมปกติดีนะครับ ไม่ทราบว่า บน windows หรือ linux อ่ะครับ

เอ้อ mail จาก gmail บางฉบับมันจะอ่านไม่ออกใน horde แหละ

เมลที่ว่าอาจมี encoding เป็น utf-8 ก็เป็นได้
ลองเปลี่ยน encoding ดูครับ

plesk 7.5.4 บน linux ครับ

แต่ผมลองจาก หลายที่ แล้วส่งไป encode จะเป็น UTF-8 ครับ และเมื่อ encode เป็นไทย แล้วก็อ่านไม่เหมือเดิมเลยครับ

เอารูปมาให้ดูครับ

พอได้รับ mail

รูปที่ 2 พอเปิด mail มาอ่าน

รูปที่ 3 encode จะเป็น uft-8 แต่ลองสังเกตุที่ menu ครับ จะเป็นภาษาไทย ??

รูปสุดท้าย ทำการ encode เป็น window(thai) จะเป็นดังรูป ครับ ใครเคยเจอแบบนี้ รบกวนบอกวิธีแก้ให้ด้วยครับ

น่าจะเกิดจาก default encoding ของ mail มันเป็น Western ครับ ต้องเอามา re-encode ใหม่ ลองกด Message Source ดู

พอกด message source จะได้ดังนี้ครับ

[quote]Return-Path: <xxxx@xxxx.com>
Delivered-To: 11-yyy@yyyyyy.com
Received: (qmail 31756 invoked from network); 9 Nov 2005 17:26:27 +0700
Received: from unknown (HELO ns.xx.com) (xxx.xxx.xx.xxx)

ผมก็เจอปัญหานี้ อยู่เหมือนกัน
เป็นกับ linux ยังหาทางแก้ไม่ได้เลย
ต้อง โหลดลง outlook อย่างเดียว

อย่างงั้นไม่ทราบว่าเป็นที่ plesk 7.5.4 บน linux หรือเปล่าครับ ผมจะได้ไม่ต้องหาทางแก้ เพราะงมมาหลายวันแล้ว

ปล.ไม่ทราบว่า plesk 7.5.3 บน linux ใช้งาน horde อ่านภาษาไทยได้หรือเปล่าครับ

เอ… ปกติผมให้มัน redirect เข้า gmail ตลอด เลยไม่ชัวร์เท่าไหร่ว่ามันเป็นเพราะอะไร แต่ที่เคยใช้ตอน 7.5.2 ก็ปกตินะครับ

มาแจ้งให้ทราบเพื่มเติมครับ

ผมกลับไปลง plesk ใหม่ โดยลงเป็น version 7.5.3 horde ก็ยังอ่านภาษาไทยไม่ได้อยู่ดีครับ ไม่ทราบว่าใครใช้ plesk บน linux (fc1) แล้ว horde รับ email แล้วอ่านภาษาไทยได้บ้างครับ ไม่ทราบว่าลง version ไหนครับ ช่วยตอบด้วยนะครับ เพราะงมมาหลายวันแล้วครับ

ลองไปดูที่นี่ครับ http://forum.thaibizhost.com/ อาจจะมีข้อมูล

ไปดูมาแล้วไม่มีนะครับ

ลองแก้ไขไฟล์ใน

#/usr/local/psa/home/vhosts/mail/Horde

แก้ไขไฟล์
html.php

<?php

/* Base Horde CSS properties.

  • This file is parsed by css.php, and used to produce a stylesheet.
  • $Horde: horde/config/html.php.dist,v 1.20.2.7 2002/11/03 17:02:48 jon Exp $
    */

$css[‘body’][‘font-family’] = ‘MS Sans Serif,Tahoma,Verdana’;
$css[‘body’][‘font-size’] = ‘12px’;
$css[‘body’][‘background-color’] = ‘#ffffff’;
$css[‘body’][‘color’] = ‘#000000’;
$css[‘body’][‘padding’] = ‘0’;
if ($browser->hasQuirk(‘scrollbar_in_way’)) {
$css[‘body’][‘margin-right’] = ‘15px’;
}

$css[‘body’][‘margin’] = ‘0’;

$css[‘input’][‘font-family’] = ‘MS Sans Serif,Tahoma,Verdana’;
$css[‘input’][‘font-size’] = ‘11px’;

$css[‘select’][‘font-family’] = ‘MS Sans Serif,Tahoma,Verdana’;
$css[‘select’][‘font-size’] = ‘11px’;

$css[‘textarea’][‘font-family’] = 'MS Sans Serif,Tahoma,Verdana’;
$css[‘textarea’][‘font-size’] = ‘11px’;

$css[‘form’][‘margin’] = ‘0px’;

$css[‘a:link’][‘color’] = ‘#0240a3’;
$css[‘a:visited’][‘color’] = ‘#0240a3’;
$css[‘a:active’][‘color’] = ‘#0240a3’;

$css[‘a.menuitem’][‘font-size’] = ‘11px’;
$css[‘a.menuitem’][‘font-weight’] = ‘normal’;
$css[‘a.menuitem’][‘text-decoration’] = ‘none’;
$css[‘a.menuitem:hover’][‘text-decoration’] = ‘underline’;
//$css[‘a.menuitem’][‘margin-right’] = ‘5px’;

$css[‘a.helpitem’][‘color’] = ‘#000000’;
//$css[‘a.helpitem’][‘font-weight’] = ‘normal’;
//$css[‘a.helpitem:hover’][‘color’] = ‘yellow’;

$css[‘a.helplink’][‘color’] = ‘#000000’;
//$css[‘a.helplink’][‘background-color’] = ‘#444466’;
//$css[‘a.helplink:hover’][‘color’] = ‘yellow’;

$css[‘a.widget:link’][‘color’] = ‘#000000’;
$css[‘a.widget:visited’][‘color’] = ‘#000000’;

$css[’.outline’][‘background-color’] = ‘#F2F7FD’;

//$css[’.menu’][‘background’] = ‘url(/horde/graphics/top_body_bg.jpg) top no-repeat right’;
$css[’.bottomMenu’][‘background’] = ‘#6e89dd’;
$css[’.bottomMenu’][‘padding’] = ‘0’;
$css[’.menu’][‘height’] = ‘50px’;
$css[’.menu’][‘background’] = ‘#6e89dd’;
$css[’.menu’][‘color’] = ‘#ffffff’;
$css[’.menu td’][‘vertical-align’] = ‘middle’;
$css[‘a.menuitem:link’][‘color’] = ‘#ffffff’;
$css[‘a.menuitem:hover’][‘color’] = ‘#ffffff’;
$css[‘a.menuitem:visited’][‘color’] = ‘#ffffff’;
$css[‘a.menuitem:active’][‘color’] = ‘#ffffff’;
$css[’.menu’][‘border-bottom’] = ‘0px solid #6A9FF0’;

$css[’.smallheader a.menuitem’][‘text-decoration’] = ‘underline’;

$css[’.smallheader a.menuitem:link’][‘color’] = ‘#000000’;
$css[’.smallheader a.menuitem:hover’][‘color’] = ‘#000000’;
$css[’.smallheader a.menuitem:visited’][‘color’] = ‘#000000’;
$css[’.smallheader a.menuitem:active’][‘color’] = ‘#000000’;

$css[’.menu .header’][‘color’] = ‘#ffffff’;
$css[’.header’][‘font-weight’] = ‘bold’;
$css[’.header’][‘font-size’] = ‘14px’;
$css[’.header’][‘border-bottom’] = ‘1px solid #6A9FF0’;
$css[’.header’][‘text-align’] = ‘left’;
$css[’.header’][‘padding’] = ‘0 0 3px 3px’;
$css[’.header .header’][‘border’] = ‘none’;
$css[’.header .header’][‘padding’] = ‘0’;

$css[’.light’][‘color’] = ‘#000000’;
$css[’.light b’][‘font-weight’] = ‘normal’;

$css[’.smallheader’][‘color’] = ‘#000000’;
$css[’.smallheader’][‘background-color’] = ‘#ffffff’;
$css[’.smallheader’][‘font-weight’] = ‘normal’;

$css[’.small’][‘color’] = ‘#aaaacc’;
$css[’.small’][‘font-family’] = ‘MS Sans Serif,Tahoma,Verdana’;
$css[’.small’][‘font-size’] = ‘11px’;

$css[’.legend’][‘color’] = ‘#000000’;
$css[’.legend’][‘font-family’] = ‘MS Sans Serif,Tahoma,Verdana’;
$css[’.legend’][‘font-size’] = ‘11px’;

$css[’.control’][‘background-color’] = ‘#eeeeee’;

$css[’.button’][‘color’] = ‘#000000’;
$css[’.button’][‘font-size’] = ‘11px’;
$css[’.button’][‘font-family’] = ‘MS Sans Serif,Tahoma,Verdana’;
$css[’.button’][‘font-weight’] = ‘normal’;
$css[’.button’][‘border’] = ‘none’;
$css[’.button’][‘width’] = ‘115px’;
$css[’.button’][‘height’] = ‘22px’;
$css[’.button’][‘background’] = ‘url(/horde/graphics/btn_bg.gif)’;

$css[’.control form table’][‘border-collapse’] = ‘collapse;’;

$css[’.text’][‘color’] = ‘black’;
$css[’.text’][‘background-color’] = ‘#ffffff’;
$css[’.text-hi’][‘background-color’] = ‘#ffffff’;

$css[’.deleted’][‘background-color’] = ‘#cccccc’;
$css[’.deleted-hi’][‘background-color’] = ‘#cccccc’;

$css[’.important’][‘background-color’] = ‘#ffffff’;
$css[’.important-hi’][‘background-color’] = ‘#ffffff’;

$css[’.unseen’][‘background-color’] = ‘#eeeeff’;
$css[’.unseen-hi’][‘background-color’] = ‘#eeeeff’;

$css[’.answered’][‘background-color’] = ‘#ffffff’;
$css[’.answered-hi’][‘background-color’] = ‘#ffffff’;

$css[’.text td, .unseen td, .answered td, .important td, .deleted td’][‘border-bottom’] = ‘1px solid #dddddd’;
$css[’.text td, .unseen td, .answered td, .important td, .deleted td’][‘padding’] = ‘3px’;
//.unseen
//.answered
//.important
//.deleted

$css[’.item th’][‘padding’] = ‘3px’;
$css[’.item th’][‘background’] = ‘#D6DFF7’;
$css[’.item th’][‘border’] = ‘1px solid #ffffff’;
$css[’.item th a’][‘text-decoration’] = ‘none;’;
$css[’.item th.item img’][‘display’] = ‘none;’;

$css[’.selected’][‘background-color’] = ‘#F2F7FD’;

//$css[’.item0’][‘background-color’] = ‘#f3f3f3’;
//$css[’.item1’][‘background-color’] = ‘#e9e9e9’;

$css[’.fixed’][‘font-size’] = ‘13px’;
$css[’.fixed’][‘background’] = ‘#D6DFF7’;
$css[’.fixed’][‘border’] = ‘1px solid #ffffff’;
$css[’.fixed’][‘font-family’] = ‘MS Sans Serif,Tahoma,Verdana’;

$css[’.list’][‘background-color’] = ‘#f0f0f0’;
$css[’.listlt’][‘background-color’] = ‘#ffffff’;

$css[’.signature’][‘color’] = ‘#000000’;
$css[’.signature-fixed’][‘color’] = ‘#000000’;
$css[’.signature-fixed’][‘font-size’] = ‘12px’;
$css[’.signature-fixed’][‘font-family’] = ‘MS Sans Serif,Tahoma,Verdana’;

$css[’.quoted1’][‘color’] = ‘#444444’;
$css[’.quoted2’][‘color’] = ‘#555555’;
$css[’.quoted3’][‘color’] = ‘#666666’;
$css[’.quoted4’][‘color’] = ‘#777777’;
$css[’.quoted5’][‘color’] = ‘#999999’;

แก้ให้เป็นภาษาที่รองรับภาษาไทยได้ ตรงที่เป็น สีแดง

แล้วรีสตาร์ท Apache แล้วทดสอบเปิดเมล์ ดูอีกครั้ง

ลองดูน่ะครับได้ไม่ได้ค่อยมาว่ากันใหม่

บน plesk 7.5.3 ไม่มี directory ที่ว่าเลยครับ (#/usr/local/psa/home/vhosts/mail/Horde)

เอาใจช่วยครับ

ทำได้แค่นี้ :angry:

เพราะ… ไม่รู้เรื่อง ครับ :lol:

เอ่อ ลองเปลี่ยนที่อยู่เป็น /usr/share/psa-horde/

plesk 7.5.4 นะครับ ส่วน plesk 7.5.2 มันอยู่ใน /home/httpd/vhosts/webmail ละมั้ง ลองดูในนี้