HDD SAS 10K 600GB 900GB 1.2TB 1.8TB ใส่ DELL HP คุณภาพดี ราคาถูกมาก ครับ


#21

[COLOR=#333333]สอบถามได้ครับ[/COLOR]


#22

[COLOR=#333333]สอบถามได้ครับ[/COLOR]


#23

[COLOR=#333333]สอบถามได้ครับ[/COLOR]


#24

สอบถามได้ครับ


#25

[COLOR=#333333]สอบถามได้ครับ[/COLOR]


#26

[B][FONT=Arial][SIZE=4]2.1[/SIZE][/FONT][/B][FONT=Arial][SIZE=4] [/SIZE][/FONT][B][SIZE=4][COLOR=#333333][FONT=arial]SSD SAMSUNG PM853T 2.5" 1 TB ([/FONT][/COLOR][/SIZE][U][SIZE=4][COLOR=#000000][FONT=arial]960GB)[/FONT][/COLOR][/SIZE][/U][/B] ใส่ DELL R210, R220 ได้มั้ยครับ


#27

ใส่ได้ครับ


#28

[B]สอบถามได้ครับ[/B]


#29

[B]สอบถามได้ครับ[/B]


#30

[COLOR=#333333]Update[/COLOR]


#31

[COLOR=#333333]สอบถามได้ครับ[/COLOR]


#32

สอบถามได้ครับ


#33

อัพเดทครับ


#34

สอบถามได้ครับ


#35

สอบถามได้นะครับ


#36

อัพเดทครับ


#37

สอบถามได้ครับ


#38

Line ถามได้ครับ


#39

:grinning:


#40

Update Line สอบถามได้ครับ