การตรวจสอบ hard disk ด้วยโปรแกรม smartmontools

http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/100/48/
ลองเอาไปอ่านดูครับ

ขอบคุณครับ then +1

Smart Monitor Tool

http://smartmontools.sourceforge.net

ขั้นตอน Install ของโปรแกรมนี้ครับ ใช้ได้ทั้ง FreeBSD, Linux

การติดตั้ง Smart Monitor ของ FreeBSD นั้นง่ายมากๆ ให้ทำดังนี้ครับ

cd /usr/ports/sysutils/smartmontools
make
make install

echo ‘smartd_enable=“YES”’ >> /etc/rc.conf

Config Smart
/usr/local/etc/smartd.conf

Start Service
/usr/local/etc/rc.d/smartd.sh start

เรียบร้อย…

หากต้องการให้มีการตรวจสภาพโดยอัตโนมัติ แล้วส่งอีเมล์แจ้งผู้ดูแลระบบด้วย
ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/smard.conf ให้มีข้อความตัวอย่างว่า
/dev/hda -H -m myemail@domain.com
/dev/hdc -H -m myemail@domain.com
หมายความว่า ให้ตรวจสอบ /dev/hda หากเจอปัญหาสุขภาพไม่ค่อยดี
ก็จะส่งอีเมล์มาให้แก่ myemail@domain.com

http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/100/48/