รับเมล์จาก Gmail ไม่ได้

สอบถามครับ

พอดีเครื่องว่างที่ CS Cat บางรัก
เป็นมาได้ 2 - 3 วันแล้ว ไม่สามารถรับเมล์จาก Gmail ได้เลย
ทดสอบ ส่งเมล์ หา Gmail Yahoo Hotmail ส่งได้ปกติ
ทดสอบ รับเมล์จาก Yahoo Hotmail ได้ แต่ไม่สามารถรับเมล์ Gmail ได้

Gmail แจ้งว่า DNS error จากที่ทดสอบ ก็มี DNS error เป็นบางช่วง http://www.intodns.com/4hostweb.com

และลองเช็คแบบนี้ ก็มี error [B]http://host-tracker.com/check_res_ajx/14408691-0/[/B]

:875328cc::875328cc:

bw inter น่าจะเต็มแหละครับ