ขาย Gbic Glc-SX-MMD ยี้ห้อ Cisco Sell เหลือคู้ละ3000บาท


#21

ยังมีของอยู่นะครับ


#22

ยังอยู่นะครับ


#23

ยังมีของอยู่นะครับ ลองคุยกันก่อนได้นะครับ


#25

ยังมีของนะครับ


#29

มีของอยู่นะครับ เสนอราคามาเลยก็ได้นะครับไม่อยากเก็บของไว้แล้วครับ มี16ชิ้นนะครับ


#30

มีของอยู่นะครับ เสนอราคามาเลยก็ได้นะครับไม่อยากเก็บของไว้แล้วครับ มี16ชิ้นนะครับ


#31

ยังมีของนะครับ


#32

ยังมีของนะครับ


#33

ยังมีของนะครับ


#34

ยังมีอยู่นะครับ ตอนนี้เหลือ 7คู่ นะครับ คู่ละ3500 บาท หรือแยก1800ต่อตัว


#35

ยังมีอยู่นะครับ ตอนนี้เหลือ 7คู่ นะครับ คู่ละ3500 บาท หรือแยก1800ต่อตัว


#36

ยังมีอยู่นะครับ ตอนนี้เหลือ 7คู่ นะครับ คู่ละ3500 บาท หรือแยก1800ต่อตัว


#37

ยังมีอยู่นะครับ ตอนนี้เหลือ 6คู่ นะครับ คู่ละ3500 บาท หรือแยก1800ต่อตัว


#38

ยังมีอยู่นะครับ ตอนนี้เหลือ 6คู่ นะครับ คู่ละ3500 บาท หรือแยก1800ต่อตัว


#39

ยังมีอยู่นะครับ ตอนนี้เหลือ 6คู่ นะครับ คู่ละ3500 บาท หรือแยก1800ต่อตัว


#40

ยังมีอยู่นะครับ ตอนนี้เหลือ 6คู่ นะครับ คู่ละ3500 บาท หรือแยก1800ต่อตัว


#41

ยังมีอยู่นะครับ ตอนนี้เหลือ 6คู่ นะครับ คู่ละ3500 บาท หรือแยก1800ต่อตัว


#42

ยังมีอยู่นะครับ ตอนนี้เหลือ 6คู่ นะครับ คู่ละ3500 บาท หรือแยก1800ต่อตัว


#43

ยังมีของนะครับ ติดต่อสอบถามได้เลยครับ


#44

ยังมีของนะครับ ตอนนี้เหลือ14 อัน อัน 1800บาท หรือคู่ 3500บาทราคาพร้อมจัดส่งเลยครับ