Ftp server จะใช้คำสั่ง bat สร้างลบ user ได้ไหมครับ

ผมใช้ window อยู่แล้วอยากให้เปิด bat file สร้าง/ลบ user ของ ftp server ให้ พอจะทำได้ไหมครับ

แล้วผมต้องใช้ ftp server ของอะไรครับ

คำถามแรก : ขึ้นอยู่กับใช้ ftp server อะไรครับ

คำถามที่สอง : ขึ้นอยู่กับต้องการให้มันทำอะไรได้บ้างครับ

ftp server ช่วยแนะนำทีครับ ตอนนี้ใช้ของ filezilla อยู่ ถ้าตัวไหนดี หรือควบคุมง่าย ช่วยแนะนำทีครับ

ต้องการแค่กำหนดพื้นฐาน สร้าง/ลบ user ให้สามารถดูด หรือว่าลบไฟลได้ก็พอครับ

ขออนุญาติดันครับ