อยากทราบวิธีการ factory reset (CMOS) ของ DL120 G7

ผมลองมองใกล้ ๆ ฐาน Bios มีเขียนว่า J107 ไม่แน่ใจใช่ตัวนั้นหรือเปล่าครับ

ขอบคุณมากครับ

http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c02830068&lang=en&cc=us&taskId=&prodSeriesId=5075933&prodTypeId=15351

อ่าขอบคุณมากครับ ><" (ทำไมตูหาไม่เจอฟะ)