อาการ Error แบบนี้ คืออะไรครับ

PS. แก้ไขจาก กระทู้เก่า เนื่องจาก ผมคิดว่ายังไงๆ ก็ไม่เกี่ยวกับ FTP ครับ แต่ ผมเข้า SSH ทิ้งไว้ กลับมาเห็นข้อความนี้ขึ้นอยู่ครับ ใครพอทราบบ้างว่าเกิดจากอะไร? ขอบคุณคับ

[root@sv2 home]#
Message from syslogd@ at Sun Jul 19 20:54:44 2009 ...
sv2 kernel: Bad page state in process 'httpd'
Message from syslogd@ at Sun Jul 19 20:54:44 2009 ...
sv2 kernel: page:c2b31820 flags:0xc001000c mapping:f5a25554 mapcount:0 count:0 (

server patch game หรือเปล่า

ใช่ครับ (ผมเปลี่ยนคำถามแล้ว ขอบคุณมากคับ)