ใครเคยเจอ Error นี้บ้าง WARNING: No module ehci-hcd found for kernel

WARNING: No module ehci-hcd found for kernel 2.6.35.7, continuing anyway

WARNING: No module ohci-hcd found for kernel 2.6.35.7, continuing anyway

WARNING: No module uhci-hcd found for kernel 2.6.35.7, continuing anyway

WARNING: No module ahci found for kernel 2.6.35.7, continuing anyway

เลข kernel ไม่ตรงตามนี้นะครัย อันนี้ผม search มา เพราะจําของเดิมไม่ได้

เป็นตอน yum install vzkernel ครับ

พอรีสตาท ก็ panic ทําอะไรไม่ได้

แนะนําหน่อยครับ

ไม่มีใครเคยเจอเลยหรอครับ

ปรกติผมไม่เคยใช้ yum เลยครับกับ vz

kernel 2.6.35.7 ทำใมมันใหม่จัง

ลองโหลดแล้วติดเองดีกว่าไหม CentOs6

โหลดจากนี้

http://download.openvz.org/kernel/branches/rhel6-2.6.32/042stab037.1/

ขอบคุณครับพี่ ปกติผมลงแบบนี้ตลอดเลย

พึ่งมาเป็นนี่แหละพี่

ลงบน e3

แก้ได้แหละครับ ผมบื้อเอง เดี๋ยวนี้ openvz.repo วิ่งไปที่ centos 6 mirror แล้ว

ต้องแก้ เป็น centos 5 ก่อน บื้ออยู่นาน