ติด สคริป error ใน /etc/sysctl.conf

ใช้ Directadmin Centos 5.8

ลองเพิ่ม

net.ipv4.tcp_tw_reuse=1
net.ipv4.tcp_tw_recycle=1
net.ipv4.tcp_rfc1337=1
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets_ub=0 <<< ติดบรรทัดนี้ครับ

ใน /etc/sysctl.conf

พอเวลารันมันขึ้นแบบนี้ครับ

error: “net.ipv4.tcp_max_tw_buckets_ub” is an unknown key

ไปเอาตัวอย่างคอนฟิกมาจากไหนอะครับ

จริงๆถ้าไม่ได้มีจุดมุ่งหมายชัดเจนว่าต้องใส่ตัวแปรนั้น ก็คอมเม้นทิ้งไปก็ได้ครับ ปกติผมก็ไม่เคยใส่

ลอง ls ดูในนี้ครับว่ามีตัวไหนที่ config ได้บ้าง [COLOR=#333333]net.ipv4 = [/COLOR]/proc/sys/net/ipv4/

ตัวอย่าง

[root@ ~]# cat /proc/sys/net/ipv4/tcp_tw_reuse
0
[root@ ~]# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_tw_reuse
[root@ ~]# cat /proc/sys/net/ipv4/tcp_tw_reuse
1

การแก้ sysctl.conf นี่ ถ้าไม่รู้ว่าไอ้ที่ใส่ไปมันคืออะไร “อย่าใส่” เลยยังจะดีกว่าอีกครับ

ไม่ใช่หลับหูหลับตาก๊อปนะครับ อันนี้มันคือการตั้งค่าการทำงานของ kernel เลย ซึ่งมันส่งผลกระทบกับระบบเยอะมาก
ไม่ใช่คนโน้นบอกใส่อย่างนี้ คนนี้บอกใส่อย่างนั้นก็ใส่ๆ ไปแล้วมันจะดีนะครับ

กรุณา post ให้ถูกหมวดด้วยครับ (ลองอ่านว่าห้องแต่ละห้องคืออะไรได้จากหน้าแรกนะครับ)
ย้ายจาก Web Hosting -> Control Panel