อยากทราบเรื่อง Entropy Available ใน Linux

อยากทราบว่าค่า Entropy Available คืออะไร ค่านี้มากหรือน้อย มีผลต่อ server อย่างไร?

ขอความรู้หน่อยครับ ขอบคุณครับ

ค่า entropy น่าจะเป็นค่าของจำนวนตัวเลขสุ่ม จาก /dev/urandom ถ้ามีน้อยไปจะมีผลกับ การเชื่อมต่อแบบ SSL

โดย ตรวจสอบได้โดย

cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail

นอกจากเรื่อง SSL แล้ว ยังเกี่ยวกับพวก App ต่างๆ ในระบบที่เรียกหาค่า random จาก /dev/random ด้วยนะครับ เช่นพวก daemon ที่สร้าง session id จาก random number เป็นต้น

ถ้าค่ามีค่าสูงมากๆล่ะครับ อย่าง 2000 - 3000 จะทำให้ server มีปัญหาหรือไม่?

ค่าน้อย ถึงจะเป็นปัญหาครับ