Editor ใน DirectAdmin ทำไมถึงแปลภาษาไทยเป็น code

มันจะเป็น &#…;

พอมันเป็น code เวลา view source มันก็จะเห็นเป็นโค้ด ไม่เห็นเป็นตัวหนังสือ

มีวิธีไหนที่จะเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยได้

ต้องแก้ charset ของ skin ให้เป็น tis-620 ครับ

แก้ที่ไฟล์ไหนหรอครับ ใช่ที่ /usr/local/directadmin/data/skins/enhanced/lang/en/lf_standard.html หรือเปล่า แล้วแก้เป็น utf-8 จะอ่านไทยได้ไม๊เอ่ย