เพิ่ม domain ใหม่แล้วใช้คำสั่ง graceful แต่ไม่มีผล

ผมจด domain ใหม่ กำหนด dns เรียบร้อย ping มาเจอเครื่องที่ต้องการ
แล้วเครื่องนี้มี connection ค้างอยู่ไม่ต้องการ restart
ผมสร้าง virtual host domain ใหม่ port 88 เรียบร้อย แล้วพอใช้คำสั่ง apache2ctl graceful แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ใช้ netstat ดู port 88 ก็ไม่ถูกเปิด
จะแก้ปัญหายังไงครับ