หาก disable function php ไว้ พอจะมีวิธีแสดง uptime ไหมครับ

หาก disable function php ไว้
พอจะมีวิธีแสดงผล uptime บนหน้าเว็บไหมครับ

ขอบคุณครับ

ใช้ cron ก็ได้ครับลองเอาไปดัดแปลงเอาเองนะครับ
ตัวอย่างแบบง่ายๆ

*/5 * * * * /usr/bin/uptime > /var/www/html/uptime.txt

แล้วใช้ php ไปเรียกค่าเอาครับ http://xxx.xxx.xxx.xxx/uptime.txt
แล้วนำค่าต่างๆมาตัดแสดงครับ

หรือ

*/5 * * * * /bin/cut -d " " -f1 /proc/uptime > /var/www/html/uptime.txt

function

จะมาตอบว่าให้ใช้ cron สร้างไฟล์เก็บค่าไว้

ขอบคุณมากนะครับ

ใช้พวก tracker ฟรีดีกว่ามั้ยครับ