Directadmin เป็นอะไรไม่รู้อยู่ ๆ suspend มั่วหมดเลย

ดูใน whmcs ก็ขึ้น active ปกติไม่ได้ suspend แต่อย่างใด

มีใครพอทราบบ้างไหมครับ

มันเป็นหลังจากที่ผมอัพเกรด whmcs จาก 4.2 เป็น 4.4.2 อะครับ

กดเอาออกทีละอันครับ บางทีมันอาจรวน

แท้ หรือเทียม ครับ

แท้ครับ

กดสถานะตรงข้ามครับ แล้วกดที่ต้องการไปใหม่อีกรอบ