ขาย เครื่อง DELL R630 R620

DELL R620
CPU E5-2680v2 2.8Ghz 10 Core 2 ตัว
RAM 128GB 16GB 8 แผง
RAID H710 รองรับ Disk 2.5 8 ลูก
SSD DELL 480GB Mix Use SATA 4 ลูก RAID 10
Power Supply 750W 2 หน่วย
ราง ใส่ Rack
หน้ากาก
ราคา 59,000 บาท

R630 spec 1

CPU E5-2673v3 2.4Ghz 12 Core 2 ตัว
RAM 128GB 16GB 8 แผง
RAID H730 1GB cache รองรับ Disk 2.5 8 ลูก
SSD DELL 480GB Mix Use SATA 4 ลูก RAID 10
Power Supply 750W 2 หน่วย
ราง ใส่ Rack
หน้ากาก
ราคา 63,500 บาท

R630 spec 2

CPU E5-2678v3 2.5Ghz 12 Core 2 ตัว Turbo 3.0Ghz
RAM 128GB 16GB 8 แผง
RAID H730 1GB cache รองรับ Disk 2.5 8 ลูก
SSD DELL 1.92 TB RI SAS 12Gb/s 2 ลูก RAID 1
Power Supply 750W 2 หน่วย
ราง ใส่ Rack
หน้ากาก
79,000

CPU E5-2690v3 2.6Ghz 12 Core 2 ตัว Turbo 3.1Ghz
RAM 256GB 16GB DDR4 RDIMM 16 แผง
RAID H730 1GB cache รองรับ Disk 2.5 8 ลูก
SSD DELL 1.92 TB RI SAS 12Gb/s 2 ลูก RAID 1
Power Supply 750W 2 หน่วย
ราง ใส่ Rack
หน้ากาก
104,000

ประกัน 6 เดือน

โทร 098-276-6200

LineID: IOMAX1