ขาย Dell R210 ll CPU E3-1240 v2 Ram 16G HDD 1TB ประกันถึง 22 ธค 2016

ขาย Dell R210 ll

CPU E3-1240 v2
Ram 16G (8G x 2)
HDD 1TB

ประกันถึง NBD 22/12/2016

ขาย 25,000 บาท

โทร O8l-4555lO2

ส่งได้ที่ตึก CAT Tower ครับ