บริการให้เช่าDedicated ราคาประหยัด มีแค่เครื่องเดียว

บริการให้เช่าDedicated ราคาประหยัด มีแค่เครื่องเดียว
เช่าแบบปกติรายเดือน และ เช่าซื้อ1ปีได้เครื่อง

เครื่อง Case MiniPC GViw