หา Dedicated Server รัน Torrent จะทำเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์

[edit by admin: THT ไม่สนับสนุนเว็บบิทครับ]