บริการ Dedicated Server และ Co-location @ CAT, CS Loxinfo, Jastel, Proen


#128

ได้รับวาง Co-Location เพิ่ม ที่ IDC @ PROEN ตึก กสท. บางรัก และ @ JASTEL แจ้งวัฒนะ แล้วนะครับ เพื่อให้ครอบคลุม IDC ทุกจุดทั่ว กทม. ครับ


#129

ตอนนี้มี port 1Gbps, 10Gbps และ 40Gbps ให้บริการแล้วนะครับ สนใจติดต่อมาได้เลยครับ


#130

ตอนนี้เพิ่มเครื่อง Dedicated server อีก 10 เครื่อง สนใจติดต่อมาได้เลยครับ


#131

ตอนนี้ที่ Jastel IDC ฟรี Hardware Firewall แล้วนะครับ สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับ


#132

Update : เปลี่ยนเบอร์โทรติดต่อใหม่ครับ