ขอถามเรื่องปัญหาของ Database หน่อยครับ

ต้องรบกวนผู้รุ้ที่ครับ พอดีลูกค้าต้องการด่วนมาก ผมเลยไม่มีเวลาค้นกระทู้เก่าๆ

ช่วยอะไรไม่ได้มาก ช่วยดันละกันครับ
ถ้าเป็นเรื่อง DirectAdmin คุณไก่ กับคุณแมน น่าจะช่วยได้เยอะครับ

:slight_smile:

สร้าง my.cnf ใน /etc ดังนี้

[client]
default-character-set=tis620

[mysqld]
init-connect='SET collation_connection = tis620_thai_ci’
init-connect='SET NAMES tis620’
default-character-set=tis620
character-set-server=tis620
collation-server=tis620_thai_ci

[mysql]
default-character-set=tis620

/usr/local/etc/rc.d/mysql restart

ขอบคุณ คุณ Bunpot กับ คุณ Devone มากเลยครับ

ของผมจะใช้ deafult เป็น latin1 เหมือนของเดิมเลยครับ (ปกติถ้าไม่มี my.cnf มัีนจะเป็น latin1)
การใช้งานภาษาไทยที่เป็น tis-620 จะติดตั้งและใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไร
ยกเว้นการใช้งานผ่าน phpmyadmin จะมีปัญหา ซึ่งผมจะใช้วิธี downgrade phpmyadmin มาใช้ 2.5.4 แทน
จะสามารถ import export ไฟล์ sql จาก 4.0 ได้อย่างไม่มีปัญหา และแสดงภาษาไทยถูกต้อง

ในทางกลับกับ คือใช้งาน phpmyadmin เวอร์ชั่น 2.6 ขึ้นไป ซึ่งรองรับ utf8 เหมือนเดิม
แล้วตั้งค่า default charset เป็น tis-620 (ตามที่คุณ devone โพสต์ไว้ข้างบนเลย)