Database MS SQL 2005 มีเช่า License รายเดือนหรือเปล่าครับ

ไม่ทราบว่ามีให้เช่า license แบบรายเดือนหรือเปล่าครับนอกจาก SPLA แล้ว
คือผมวางเครื่องที่ INET ครับกำลังหาเช่าอยู่ ของทาง SPLA นั้นจะต้องวาง colo กับเขาเท่านั้น แนะนำด้วยครับ

นกอจาก SPLA แล้วไม่มีครับ
ถ้าอยากเช่า คงต้องหาวาง colo กับผู้ให้บริการที่เป็น SPLA partner