ข้อความจาก da แบบนี้แปลว่าไรครับ

A brute force attack has been detected in one of your service logs.

IP 110.76.38.87 has 146 failed login attempts: sshd4=69&sshd5=77

User root has 242 failed login attempts: sshd5=242

Check the ‘Admin Level -> Brute Force Monitor’ for more information

“brute force attack has been detected” ตรวจพบการโจมตี โดยการ brute force ssh โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ root มาจาก IP 110.76.38.87