DA ไม่ส่งรหัสเข้าให้งานให้ลูกค้าครับ

DA ไม่ส่งรหัสผ่านเข้าให้งานให้ลูกค้าครับ ต้องไปแก้ตรงไหนครับและใช้คำสั่งอะไรครับ

ลงจั้งเมลล์ปะ

  1. เซิร์ฟเวอร์ส่งเมล์ได้ปกติไหม

  2. ลง Junk ไหม

หากเป็นลูกค้า Hosting ถามผู้ให้บริการครับ

ลอง check ดู mail queue นะครับ ว่ามันมีค้างอยู่ในคิวเยอะหรือเปล่า