อัพเดท da แล้วมีปัญหา

อัพเดท DA แล้วมีปัญหา
-bash-3.2# ./directadmin p
-bash: ./directadmin: cannot execute binary file
-bash-3.2# service directadmin restart
Stopping DirectAdmin:

เช็ค OS ใน license ให้ถูกต้อง

OS ใน license ผิดครับ

หาเจอแล้วล่ะครับ พอดีลง OS ใหม่ แล้วไม่ตรงกับใน License DA

ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับ