ลง da เสร็จแล้วแต่เข้า จัดการไม่ได้

ลองลงทั้งแบบ custombuild และ customapache
มันก็ขึ้นเหมือนเสร็จ
and enter your Admin username and password when prompted.

You should now visit http://admin.site-helper.com and http://www.directadmin.com/newinstall.html to learn how to get started.

Thank you for using DirectAdmin.

ลอง restart service da ยังฮะ

ลองแล้วก็ยังไม่ได้นะครับ

[root@ns165 sbin]# service directadmin restart
Stopping DirectAdmin:

ไฟวอละครับปิดยัง

เขินเลยได้แล้วครับ

[quote author=thaiman2521 link=topic=11858.msg115259#msg115259 date=1213444526]
เขินเลยได้แล้วครับ

เห็นด้วยคร้บ