มีปัญหา กับ DA กับ iptables และ fail2ban

ผมลง DA แล้วก็ ใช้ iptables และ fail2ban ตั้งกฎไว้แบบนี้

Chain INPUT (policy ACCEPT)
target