DA Internal License ip เครื่องไม่ตรงกับ ip ที่ซื้อ เป็นอะไรหรือเปล่าครับ

DA Internal License ip เครื่องไม่ตรงกับ ip ที่ซื้อ เป็นอะไรหรือเปล่าครับ

จะไม่สามารถใช้ service ตัวไหนได้มั่งอะคับ

พอดีผมไปลองเปลี่ยน ip ในเว็บ da อยากรุ้ว่าถ้า ip ไม่ตรงกับเครื่องเรา จะเป็นยังไง

ผลก็แค่ อัพเดท License ไม่ได้ อย่างอื่นใช้งานได้หมด

อยากรู้ว่า จะมีผลอะไรอีกป่าวอะครับ

มีครับ ต่อไประบบ DA จะไม่ทำงานไม่สามารถ รันใหม่ได้ หาก service ไหนตายต้องรันใหม่เอง

และต่อไปจะไม่สามารถใช้ระบบของ DA ได้อีก