DA: FreeBSD เลขไอพีเบอร์เดิม แต่จะเปลี่ยนค่าอื่นๆ ต้องแก้ไฟล์อะไรบ้างครับ

DA: FreeBSD ติดตั้งเสร็จแล้ว แต่อยากจะเปลี่ยน Name Server, Domain.com และ ns1, ns2 เป็นค่าใหม่

ต้องไปแก้ไขไฟล์อะไรบ้างครับ โดยที่เลขไอพียังใช้เบอร์เดิมอยู่ ช่วยแนะนำด้วยครับ…

/etc/namedb/domain.com.db

แก้ในหน้า admin settings ของ DA ได้เลยครับ