หา CPU x5675 x2 ครับ

หา CPU x5675 จำนวน 2 ตัว ครับ
เสนอราคามาครับ

ID line : topmo_

x5675 ตัวละ 1500 ครับผม

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.