ขอถามเกี่ยวกับ compatibility view ใน IE8

หากเว็บออกแบบด้วยเทคโนโลยีเก่า มันจะขึ้นเเป็นรูปกระดาษฉีกขาด ด้านบนขวา address bar

ไม่ทราบว่าอะไรบ้างที่ IE8 มันคิดว่าเป็นเทคโนโลยีเก่า

และเมื่อเทียบกับ chrome firefox safari เจ้าตัวนี้มันคืออะไร ครับ

compat view คือการใช้ engine ของ IE7 แสดงผลครับ