โปรโมชั่น colocation ราคา 2000 บาท ไม่คิด vat ก็ได้

โปรโมชั่น colocation ราคา 2000 บาท ไม่คิด vat ก็ได้

cs lox info กสท

Colocation Information

  • 1 Plug Point , Power 1 Amp

  • 1 IP Address

  • 1 LAN 10/100 Shared , Unlimited Data Transfer

  • Ping Test ( By Request )

Data Center Facilities

  • UPS System & Generator Back-up

  • Precision Air-Conditioning System (Temperature & Humidity Control)

  • Fire Suppression System , Water Leakage Detection

  • Redundancy Internet Link

  • Full network redundancy , Card Security Access Control

  • 24 x 7 Engineering Helpdesk , Security Guard and CCTV Security Monitoring

รับแค่ 8 เครื่อง เฉพาะเครื่อง rack ที่มี รางเท่านั้นนะครับ

จ่ายรายปีลดให้ เหลือ 11 เดือน

โทร 081-9160211