รับวางเครื่อง Colocation ราคา 1000บาท/เดือน แยกเวป-บิต คนละclass IP

PORT Gbpsตรง By Proen
ชั้น 4 กสท.

สำหรับสายบิต
Inter Download ได้แต่ port80

สำหรับสาย Host Interใช่งานเข้า-ออก ได้ทุก port (เหลือรับได้อีก 1 เครื่อง)

ราคาตามขนาดเครื่อง
ACER L310 และเครื่องเล็กๆที่เทียบเท่า 1000 บาท/เดือน
Rack1U 2500 บาท/เดือน
Rack2U 3000 บาท/เดือน
MiniPC 2500 บาท/เดือน
PC Tower 3800 บาท/เดือน

สนใจติดต่อ
http://www.berkbaan.com
Tel 0867832551
MSN/E-mail berkbaancolo2@gmail.com