คำถามโง่ๆเกี่ยวกับ Centos 5 ครับ

พอดีลง OS แล้วลืมลง Base มัน

เลยใช้คำสั่งพวก Setup ไม่ได้ ???

มีวิธีแก้ไขยังไงครับ ไม่ค่อยได้เล่น Centos ด้วย

yum install packet_name

help man yum

ขาดตัวไหนบ้างครับ… หากขาด yum คงต้องเอา มาม่าไปลงก่อน (ชุดแผ่น base os)

เอ่อ yum อะมี

แต่ขาดพวก file พื้นฐานอื่นๆ

Installed Groups:

yum install setup
lol

[root@ns3 ~]# yum install setup
Loading “installonlyn” plugin
Setting up Install Process
Setting up repositories
Reading repository metadata in from local files
Excluding Packages in global exclude list
Finished
Parsing package install arguments
Nothing to do
[root@ns3 ~]#