ขอคำแนะนำเกี่ยวกับ CentOS 5.2 การกำหนดขนาด Folder ครับ

รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ ถ้าหลังจากที่ติดตั้ง CentOS 5.2 เรียบร้อยแล้ว และต้อการกำหนดขนาดของ Folder เพื่อจะใช้ในโปรแกรม vsFTP จะสามารถทำได้อย่างไรครับ

ตัวอย่างเช่น ต้องการกำหนด Folder “Sharing” มีขนาด 5 Gb และให้ user เข้าใช้งาน vsFTP ผ่าน Client

ขอบคุณครับ

ที่ต้องการหมายถึงว่า เช่น กำหนดโควต้า user a 5GB user a ก็สามารถอัำพโหลดไฟล์ขึ้นได้ไม่เกิน 5G อะไรแบบนี้ปล่าว
ถ้าใช่ก็ไปค้นหาในส่วน vsftp with quota

ที่ต้องการคือ Folder ครับ เหมือนกับ Partition 5 G ถ้าเกิน 5 G ก็จะเต็มครับ

เท่าที่ผมอ่านเจอ ตอนติดตั้ง CentOS มีให้กำหนดเหมือนกัน แต่ถ้าหลังจากติดตั้ง CentOS ไปแล้วจะมีวิธีการไหมครับ