ลง BSD แล้วขึ้นแบบนี้ Starting background file system checks in 60 seconds

พอหลังจากติดตั้งเสร็จ freebsd 6.3 เสร็จ พอ boot เครื่องขึ้นมาแล้ว จะมีข้อความก่อนบันทัด login ว่า

Starting background file system checks in 60 seconds

แล้วเครื่องก็ค้างไป กดอะไรต่อไม่ได้
ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับ

อาการแบบนี้เกิดจาก HW ไม่ Compatible หรือ HDD ไม่ดีครับ แต่ฟันธงว่าบอร์ดตัวนั้นไม่ดีมากกว่า

ตรวจสอบสาย HDD ก่อนครับ

ต้องแยกระหว่างข้อความ filesystem check กับ อาการค้างไปเฉยๆ ครับ

หากระบบค้างไปโดยที่ไม่ได้ shutdown ตามปกติ เมื่อ boot ขึ้นมาระบบจะรอ 1 นาที แล้วทำการ scandisk
ซึ่งระหว่างนั้นเครื่องจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ส่วนอาการค้างไปน่าจะมาจากเรื่อง HW คงต้องตรวจสอบตามที่ท่านอื่นแนะนำ

เมื่อเครื่องค้างไปกด reset boot ขึ้นมาก็จะแสดงข้อความ filesystem check เนื่องจากสาเหตุที่กล่าวไปแล้ว