ระบบแจ้งแบบนี้ แสดงว่าไอพัโดน black list เลยทำให้ส่งเมล์ไม่ได้หรือเปล่าครับ

ผมส่งอีเมล์ออกไปแล้วระบบแจ้งมาแบบนี้นะครับ

[FONT=arial]A message that you sent could not be delivered to one or more of its[/FONT]
[FONT=arial]recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:[/FONT]

[FONT=arial] [/FONT]weerapat@live.com
[FONT=arial] (ultimately generated from [/FONT]webmaster@thaischool.in.th[FONT=arial])[/FONT]
[FONT=arial] SMTP error from remote mail server after MAIL FROM:<[/FONT]webmaster@thaischool.in.th[FONT=arial]> SIZE=2714:[/FONT]
[FONT=arial] host [/FONT]mx3.hotmail.com[FONT=arial] [65.55.37.120]: 550 SC-001 (COL0-MC4-F51) Unfortunately, messages from 122.155.166.148 weren’t sent. Please contact your Internet service provider since part of their network is on our block list. You can also refer your provider to [/FONT]http://mail.live.com/mail/troubleshooting.aspx#errors[FONT=arial].[/FONT]
[FONT=arial] [/FONT]pichit2521@hotmail.com
[FONT=arial] (ultimately generated from [/FONT]webmaster@thaischool.in.th[FONT=arial])[/FONT]
[FONT=arial] SMTP error from remote mail server after MAIL FROM:<[/FONT]webmaster@thaischool.in.th[FONT=arial]> SIZE=2714:[/FONT]
[FONT=arial] host [/FONT]mx2.hotmail.com[FONT=arial] [65.55.37.120]: 550 SC-001 (COL0-MC4-F44) Unfortunately, messages from 122.155.166.148 weren’t sent. Please contact your Internet service provider since part of their network is on our block list. You can also refer your provider to [/FONT]http://mail.live.com/mail/troubleshooting.aspx#errors[FONT=arial].

รบกวนท่านใดที่เคยประสบปัญหา แนะนำหรือช่วยเหลือด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
[/FONT]

https://support.live.com/eform.aspx?productKey=edfsmsbl3&ct=eformts

http://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx?action=blacklist%3A122.155.166.148
IP ไม่ติด blacklist แต่โดน hotmail block

แจ้งตาม link ที่ข้างบนบอกเลยครับ