หาคน backup restore ข้อมูล direct admin ครับ

คือตอนนี้ นี้เครื่อง hostingอยู สองเครื่องใช้ directadmin เหมือนกัน แต่มีปัญหาคือ เครื่องนึง mysql latin เป็น tis-620
อีกเครือ่งเป็น latin1 แต่ตอนนี้ ลุกค้าไม่ค่อยเยอะเลยอยากจะรวมเครื่อง จาก latin1 มาไว้กับ tis620 ลอง ใช้ file backup จาก latin1 มาใช้ใน tis-620 แล้วภาษาไทยอ่านไม่ได้เลย

มีใครรับหรือแก้ไขไหมครับ เสนอราคาทาง pm ได้เลย มีเว็บประมาณ เกือบร้อยเว็บนะครับ แต่ที่มี database ไม่แน่ใจว่ากี่เว็บ เดี๋ยวเช็คอีกที

ขอบคุณครับ

ถ้าจะย้ายเป็นเว็บๆ ใช้ script php ย้ายก็ได้ครับ
http://www.pathosting.co.th/download/scripts/copy_database.zip

หรือถ้าไม่ได้ต้องการจะแปลงให้เป็น tis-620 แต่ต้องการให้ใช้งานได้
ก็ก็อปไฟล์ database มาเลยครับ
ถ้าเป็น CentOS จะอยู่ที่ /var/lib/mysql/