ถามเรื่องการตั้งเวลา Backup ใน DirectAdmin ครับ

ผมจะ Backup ใน Admin Backup/Transfer ครับ แต่อยากรู้ว่าจะต้องตั้งค่ายังไงให้มีการ Backup ทุกๆ 2 วันหรือตามวันที่กำหนด แบบว่ายังงงๆ อยู่

Day of Month: */2 ครับ

2 วันมี 2 แบบนะครับ

เช่น ทุก 2 วัน เก็บย้อนหลัง 7 วัน
เช่น ทุก จันทร์ พุธ ศุกร์

ก็ สร้าง conjob แยกกันครับ

ถ้าเป็นเช่นนั้นก็กำหนด วัน กับ ชั่วโมงครับ