มีปัญหาเกี่ยวกับการลง AppServ

เรียนท่านผู้รู้ทุกท่าน

ผมได้ลง AppServ แล้วทำการลบ แบบ uninstall แต่ไม่ได้ Restart เครื่อง แล้วทำการ ลง xampp-win32-1.7.3 โดยทันที (ลืมรีสตาร์ท) ปรากฏว่า ไม่สามารถใช้งานได้ เข้า http://localhost ไม่ได้ เข้า http://127.0.0.1 ไม่ได้

Check ที่ C:\WINDOWS\system32\drivers\etc

ค่า config ของ hosts ปกติ คือมี 127.0.0.1 localhost

ลองลบแล้วลงใหม่ เปลี่ยน port ก็แล้ว ก็ไม่หายครับ

ไม่ได้ลง IIS หรืออะไรก็ตามที่ใช้ port 80

เพราะตอนแรกใช้งาน AppServ ได้ปกติ แต่จะเปลี่ยนมาใช้ xampp

ใครมีวิธีแก้ไขบ้างครับ นอกจากลง Windows ใหม่

ขอบคุณครับ

uninstall ทั้งสองออกให้หมด restart แล้วเลือกลงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น ถ้า winxp ต้อง restart อีกที

ลองหมดแล้วครับ ทั้งลบ Registry ลบ version เดิมออกหมด แล้วโหลด version ที่ใหม่กว่าลงก็ไม่ได้

รีสตาร์ทเครื่องทุกรอบที่ลบ และลงใหม่ เข็ด -*-

ตอนลงใหม่ ลองเปลี่ยน path ดูครับ

เปลี่ยนแล้วครับ ตอนแรกลงไว้ใน Dir D:\

ลงใหม่เลยใช้ค่าปกติ C:\

ลองลงสลับไปสลับมาก็ไม่หาย เป็นอาการเหมือนจะเข้าได้แต่ก็ไม่ได้

firewall

ไม่เคยเปิดไว้เลยครับ -*-

ตรวจสอบดูว่า service ของ Apache อยู่ในสถานะ Running หรือเปล่านะครับ หากไม่ก็สั่ง start service

หากยังไม่ได้ให้ทดลองถอด service เฉพาะ Apache ออกแล้ว install service ไปใหม่ดูครับ

ลองแล้วเช่นกันครับ วิธีนี้ -*-

ลง port 81 แทนครับ ง่ายสุดเคยแก้ให้ผู้มาเรียนหลายครั้งผ่านตลอด

ลอง telnet 127.0.0.1 80 ได้มั้ยครับ

ตอนลงแล้วมันขึ้นแบบนี้ครับ

พิมพ์แล้ว มันขึ้นมาแต่พิมพ์อะไรไม่ได้ครับ

วิธีนี้ก็ลองแล้วครับ ก็ไม่ได้ -*-

ลองเข้าไปดู error.log หรือยังครับ

[Fri Dec 10 14:19:02 2010] [notice] Digest: generating secret for digest authentication …

[Fri Dec 10 14:19:02 2010] [notice] Digest: done

[Fri Dec 10 14:19:05 2010] [notice] Apache/2.2.11 (Win32) DAV/2 mod_ssl/2.2.11 OpenSSL/0.9.8i mod_autoindex_color PHP/5.2.8 configured – resuming normal operations

[Fri Dec 10 14:19:05 2010] [notice] Server built: Dec 10 2008 00:10:06

[Fri Dec 10 14:19:05 2010] [notice] Parent: Created child process 3688

[Fri Dec 10 14:19:05 2010] [notice] Digest: generating secret for digest authentication …

[Fri Dec 10 14:19:05 2010] [notice] Digest: done

[Fri Dec 10 14:19:06 2010] [notice] Child 3688: Child process is running

[Fri Dec 10 14:19:06 2010] [notice] Child 3688: Acquired the start mutex.

[Fri Dec 10 14:19:06 2010] [notice] Child 3688: Starting 250 worker threads.

[Fri Dec 10 14:19:06 2010] [notice] Child 3688: Starting thread to listen on port 443.

[Fri Dec 10 14:19:06 2010] [notice] Child 3688: Starting thread to listen on port 80.

[Fri Dec 10 14:19:06 2010] [error] (OS 10038)An operation was attempted on something that is not a socket. : Child 3688: Encountered too many errors accepting client connections. Possible causes: dynamic address renewal, or incompatible VPN or firewall software. Try using the Win32DisableAcceptEx directive.

-*-

สงสัยต้องลง Windows ใหม่

ปัจจุบันลองลง IIS สามารถรัน port 80 ได้ปกติ งง มั๊กๆ ลง xampp ไม่ได้

ลองดูใน Event Viewer ในส่วนของ Log Application ว่ามี Error อะไรบ้าง

คลิก Start แล้วคลิก Control Panel คลิก Performance and Maintenance แล้วคลิก Administrative Tools แล้วดับเบิลคลิก Computer Management หรือเปิด MMC ที่มี Event Viewer snap-in

ในทรีคอนโซล ให้คลิก Event Viewer