ขอคำแนะนำในการติดตั้ง APF FireWall หน่อยครับ

ผมได้ทำการติดตั้ง APF Firewall แล้วเกิดปัญหาไม่สามารถใช้ nmap กับ ip ที่ไม่ใช่ ip ของเครื่องตัวเองได้ครับ แต่สามารถใช้กับ ip ของเครื่องตัวเองได้ (สแกนเครื่องตัวเองได้แต่เครื่องคนอื่นไม่ได้)

รายละเอียดของ config มีดังนี้ครับ
DEVEL_MODE="0"
IG_TCP_CPORTS="21,22,25,53,80,106,110,111,143,443,465,993,995,3306,8443"
IG_UDP_CPORTS="53,111"
IG_ICMP_TYPES="3,5,11,0,30,8"
EG_TCP_CPORTS="21,22,25,53,80,106,110,111,143,443,465,993,995,3306,8443"
EG_UDP_CPORTS="20,21,53"
EG_ICMP_TYPES=“all”

รบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ

ปล. ตั้ง Rule ยังไงให้สามารถ ping ได้ แต่ scan port เราไม่ได้เหรอครับ

ขอบคุณครับ