ใครเคยเจอ อาการนี้บ้างครับ apache ดับเอง

[Sat Dec 18 00:12:38 2010] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `localhost’ does NOT match server name!?

[Sat Dec 18 00:12:38 2010] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)

[Sat Dec 18 00:12:39 2010] [notice] Apache/2.2.17 (Unix) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8g DAV/2 PHP/5.2.14 configured – resuming normal operations

[Sat Dec 18 00:13:50 2010] [notice] caught SIGTERM, shutting down

[Sat Dec 18 00:13:53 2010] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `localhost’ does NOT match server name!?

[Sat Dec 18 00:13:53 2010] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)

[Sat Dec 18 00:13:53 2010] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)

[Sat Dec 18 00:13:54 2010] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `localhost’ does NOT match server name!?

[Sat Dec 18 00:13:54 2010] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)

[Sat Dec 18 00:13:54 2010] [notice] Apache/2.2.17 (Unix) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8g DAV/2 PHP/5.2.14 configured – resuming normal operations

server1:/etc/httpd/conf/extra# tail -f /var/log/httpd/error_log

[Sat Dec 18 00:12:38 2010] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `localhost’ does NOT match server name!?

[Sat Dec 18 00:12:38 2010] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)

[Sat Dec 18 00:12:39 2010] [notice] Apache/2.2.17 (Unix) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8g DAV/2 PHP/5.2.14 configured – resuming normal operations

[Sat Dec 18 00:13:50 2010] [notice] caught SIGTERM, shutting down

[Sat Dec 18 00:13:53 2010] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `localhost’ does NOT match server name!?

[Sat Dec 18 00:13:53 2010] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)

[Sat Dec 18 00:13:53 2010] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)

[Sat Dec 18 00:13:54 2010] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `localhost’ does NOT match server name!?

[Sat Dec 18 00:13:54 2010] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)

[Sat Dec 18 00:13:54 2010] [notice] Apache/2.2.17 (Unix) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8g DAV/2 PHP/5.2.14 configured – resuming normal operations

[Sat Dec 18 00:49:02 2010] [notice] caught SIGTERM, shutting down

[Sat Dec 18 00:49:10 2010] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `localhost’ does NOT match server name!?

[Sat Dec 18 00:49:10 2010] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)

[Sat Dec 18 00:49:10 2010] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)

[Sat Dec 18 00:49:11 2010] [warn] RSA server certificate CommonName (CN) `localhost’ does NOT match server name!?

[Sat Dec 18 00:49:11 2010] [warn] Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)

[Sat Dec 18 00:49:11 2010] [notice] Apache/2.2.17 (Unix) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8g DAV/2 PHP/5.2.14 configured – resuming normal operations

ยังไม่เคยเจอครับ

ฮ่าๆ ผมลองพเพิ่ม max client แล้วหายนะ

Send มามั่งอิอิ