ช่วยด้วย Apache Usage Log ใน directadmin ไม่เก็บlogเลยขึ้นแต่ combined

เปิด log ขึ้นมา ขึ้นแต่ด้านล่างเลยครับ
แต่ Apache Error Log ก็ปกติดี
ทำไงดีครับ แนะนำด้วย
:wavey:

combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined
combined

errortaskq.log

Warning: Truncating oversized hostname
Skipping bad record (21)
Warning: Truncating oversized hostname
Skipping bad record (22)
Warning: Truncating oversized hostname
Skipping bad record (23)
Warning: Truncating oversized hostname
Skipping bad record (24)
Warning: Truncating oversized hostname
Skipping bad record (25)
Warning: Truncating oversized hostname
Skipping bad record (26)
Warning: Truncating oversized hostname
Skipping bad record (27)
Warning: Truncating oversized hostname
Skipping bad record (28)
Warning: Truncating oversized hostname
Skipping bad record (29)

อีกอย่างนึงครับ Advanced Web Statistics

ไม่มีคนตอบเลย

มันเก็บแยกโดเมนท่าน /var/log/httpd/domains/

Advanced Web Statistics ก็แยกแต่ละโดเมนนะท่าน ต้องมีการสั่งให้ทำงานด้วย

lol

ใน /var/log/httpd/domains/ ก็ไม่มี log นเลยครับ เปิดไฟล์ .log อกมาก็มีแต่เขียนคำว่า combined
และ .bytes ก็มีแต่ bytes

Advanced Web Statistics เปิดการทำงานแล้ว แต่ไม่นับสถิติเลย งง ครับ