ใน apache status ขึ้น localhost NULL

พอดีไป update apache เป็น version 2.2.2x แล้ว apache status ก็ขึ้นเป็นแบบนี้

6-1	-	0/0/2364	. 1.15	11	0	0.0	0.00	12.06 109.95.177.37	localhost	NULL

6-1	-	0/0/2456	. 1.15	11	0	0.0	0.00	14.92 78.8.11.85	localhost	NULL

6-1	-	0/0/2241	. 1.15	10	0	0.0	0.00	18.81 178.235.164.84	localhost	NULL

6-1	-	0/0/2004	. 1.10	13	0	0.0	0.00	10.28 91.63.181.115	localhost	NULL

เกิดจากอะไรกันแน่

คิดว่าคงน่าจะปรกตินะครับ

แต่อยากรู้ว่า client ที่เข้ามาเข้าไปที่หน้าไหน ตอนนี้มีหลาย ip ที่เข้า localhost เข้าไปได้ยังไงครับ ยังไม่เข้าใจ ว่ามันคืออะไร เข้า localhost ไปทำอะไร

ปกติของ 2.2

เทคนิค นิดหน่อย

เปิดไฟล์ /etc/httpd/conf/extra/httpd-default.conf

แก้ค่า

Timeout 60

เป็น

Timeout 5