ลืม รหัส admin ใน plesk for window 7.5 reload

แบบลืม password admin ของ plesk นะครับ
แต่ยัง remote เข้าไปได้
ไม่รู้จะ ทำอย่างไรดีครับ

ดูได้ที่ file ไหน

แบบลืม password admin ของ plesk นะครับ
แต่ยัง remote เข้าไปได้
ไม่รู้จะ ทำอย่างไรดีครับ

ดูได้ที่ file ไหน

ดูรหัสได้ที่ /etc/psa/.psa.shadow ครับ :slight_smile: