ราคา 3g สำหรับประชาชนทั่วไป แบบไม่เป็นทางการ

ราคาแบบนี้ ใครจะใช้ละครับ