ขออนุญาติประกาศแจ้งลูกค้าเครือ 10gb-host

เรียนลูกค้าในเครือ 10GB-HOST

เนื่องจาก IP ชุด 61.19.252.XX ของเราเป็น Server ที่ใช้ OS เป็น CentOS4.5 การ config ค่าต่างๆ ยังไม่ค่อยดีทำให้เกิดปัญหาเว็บเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นพักๆ สำหรับเครื่องที่ใช้ IP ตั้งแต่ 122.155.1.XX เป็นต้นไปเราได้ใช้เป็น Debian4 ซึ่งได้รับการปรับปรุงจาก Admin ของเราจึงทำให้ IP ชุด 122 มีปัญหาการใช้งานน้อยกว่า ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวเราจำเป็นต้องทำการ Upgrade OS เป็น Debian4 ให้เหมือนกับ Server ชุด IP 122 เพื่อให้ระบบทำงานได้เสถียรขึ้นและเข้าเว็บได้เร็วขึ้น

เราจึงขอแจ้งให้ลูกค้าทำการ Backup Website ของตัวท่านเองไว้หนึ่งฉบับ เพราะหากมีข้อผิดพลาดถึงแม้ทาง Host จะมี Backup ไฟล์แต่หากเกิดมีผิดพลาดด้วยจำนวนลูกค้าปริมาณมากอาจทำให้เว็บไซด์ของท่านกลับมาทำงานได้ล้าช้า

โดยทั้งนี้จะมีการ Down Server ทีละ IP โดยจะทะยอยดำเนินการตามลำดับ IP ที่เรามีอยู่ แต่ละ IP จะมี Dowtime ประมาณ 3-5 ชั่วโมง เนื่องจากต้องมีการ Install OS ใหม่ สำหรับการเริ่มทำงานจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 มีนาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จทุก IP

สำหรับการ Email แจ้งลูกค้าเนื่องจากขณะนี้เรากำลังทำระบบ email ขึ้นมาใหม่ยังไม่สามารถส่งเมลล์แจ้งลูกค้าได้ หากมีข้อสงสัยรบกวนโทรติดต่อ 086-4415528,086-4415529,0897191134

แจ้ง MSN ใหม่ support@10gb-host.com และ support@bangrakhosting.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
ทีมงาน 10GB-HOST

แบบนี้ซิ ถึงจะเรียกว่าผู้ให้บริการคุณภาพครับ ถึงแม้ว่าออกจะแจ้งกระชั้นชิดไปหน่อย ขอให้ upgrade ด้วยความราบรื่นนะครับ